123
8
3
124
1
 

Reducció de les reparacions i avaries així com els costos de manteniment

 

Allarguem la vida útil dels equips entre 5 i 10 anys

  • Reduïm incidències, reparacions i avaries.
  • Minimitzem el temps de resposta.
  • Informem i assessorem sobre l’estat de les màquines.
  • Augmentem el rendiment de la instal·lació.
  • Disminuïm les despeses de funcionament. ...[+]
 

Amb una millor planificació, coordinació i gestió

  • Visitem la instal·lació i identifiquem els equips (nombre de màquines, models, etc.).
  • Definim i planifiquem, conjuntament amb els clients, les operacions de manteniment així com la freqüència en què es realitzaran.
  • Fem un pressupost personalitzat i gratuït ...[+]
 

En una gestió personalitzada i orientada al client

 
 
 
Marcas de aceptación