Com ho fem?

Amb una millor planificació, coordinació i gestió

  • Visitem la instal·lació i identifiquem els equips (nombre de màquines, models, etc.).
  • Definim i planifiquem, conjuntament amb els clients, les operacions de manteniment així com la freqüència en què es realitzaran.
  • Fem un pressupost personalitzat i gratuït.
  • Posem a l'abast del client informes i històrics d’incidències i avaries on queden reflectides les quantitats i tipus de reparacions que s’han realitzat a cada màquina així com les incidències que estiguin pendents.
 
 
 
Marcas de aceptación